โดย Mr. Dave McClure, Founding Partner, 500 Startup

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 “Investor Day” งาน Startup Thailand 2016 จาก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

More info —
Website : http://www.thailandstartup.org/
Facebook : https://www.facebook.com/ThailandStartup

Leave a Reply

Your email address will not be published.